Winnovate_LOGO

WINNOVATE projekti raames toimunud esimene töötuba on edukalt läbi viidud

WINNOVATE projekt viiakse läbi Põhjamaade ja Balti riikide mobiilsusprogrammi raames, mille peamiseks eesmärgiks on luua rohelise sektori oluliste tegutsejate võrgustik Põhjamaade ja Balti regioonis. WINNOVATE projekti eesmärgiks on koostöös teiste projekti partneritega võtta sihikule rahvusvahelised (Horisont 2020, Eureka Eurostars, jt) ja regionaalsed (Euroopa Majanduspiirkonna toetused) innovatsiooniprogrammid, koostööl põhinevad teaduse, arenduse ja innovatsiooni (RD&I) ning koordineerivate ja toetavate tegevuste (CSA) projektid. Kogu projekt kestab 01.12.2014 kuni 30.09.2015.

CoreGrow meeskond viis edukalt läbi WINNOVATE projeti raames toimunud tööta, mille teemaks oli TRANSPORT ja TARGAD LINNAD. Töötoa eesmärgiks oli ideede arendamine projekti kontseptsioonideks, mida seejärel arendada edasi rahastustaotlusteks rahvusvahelistesse innovatsiooniprogrammidesse (sh Horizon2020 ja Interreg). Lisaks projektiideede arendamisele on töötubade ülesandeks konsortsiumiliikmete vahel tugeva partnervõrgustiku loomine ning anda põhjalik ülevaade H2020 toetusmeetmest ja juhistest, kuidas koostada edukat taotlust.

Transpordi ja targa linna teemaline töötuba toimus 2-3. juunil Tallinnas Mektory Innovatsiooni -ja ettevõtluskeskuses. Kahel päeval toimunud töötoast võtsid osa erinevate organisatsioonide esindajad Eestist, Lätist, Rootsist, Soomest ja Taanist.

Esindatud olid järnevad organisatsioonid:

Eesti: CoreGrow, Eesti Merekool, Positium LBS, Tartu Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus
Läti: Baltic Consulting, Rail Baltica, Läti Transpordiministeerium, Cesise Linnavalitsus
Rootsi: Euroclas, Västerås Railway Cluster, LearnWell
Soome: Lahti Regional Development LADEC
Taani: UConnect / Lyngsoe Systems

Projekti raames on planeeritud kokku neli erineva valdkonna töötuba. Järgmine, ENERGIA JA CLEANTECH-i teemaline töötuba viiakse läbi Helsingis 25.-26. augustil.

Rohkem infot projekti ja töötubade kohta leiate WINNOVATE-i kodulehelt ning projektijuhilt Siim Soplepannilt. (siim.soplepmann@coregrow.eu)

Leave a Reply