image4

CoreGrow ja Piksel töötasid välja lahenduse puuetega inimeste transporditeenuse korraldamiseks Tallinnas

CoreGrow eksperdid Lauri Antalainen ja Kai Tiitsaar viisid koostöös Piksel OÜ-ga läbi Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteemi (PIT2) eel- ja ärianalüüsi. Kaheksa kuud väldanud töö käigus kaardistati tänased puuetega inimestele osutatavate transporditeenuste protsessid ning selgitati välja kõigi teenusega seotud osapoolte vajadused. Selleks küsitleti puuetega inimesi ja nende esindajaid, teenuseosutajaid, linnaametnikke ja riigiametnikke. Tänase olukorra kriitilise analüüsi ning huvigruppide vajadusi arvestades töötati välja uued protsessid, kirjeldati uus lahendus ning koostati lähteülesanne süsteemi arenduse tellimiseks.

Uue süsteemi kasutuselevõtul saavad puuetega inimesed võimaluse taotleda teenuseid üle interneti, kaotades vajaduse teenuste taotlemiseks linnaosavalitsusse või Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse sõitmiseks. Mugavamaks, kiiremaks ja lihtsamaks muutub ka teenuste tellimine ning arvestuse pidamine osutatud ja saadud teenuste mahtude kohta. Aruandlus muutub automaatseks ning kogunevad andmed võimaldavad teha edasisi otsuseid teenuste paremaks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Lisainfo:
CoreGrow OÜ – Lauri Antalainen +372 502 6333
Piksel OÜ – Indrek Sander +372 509 3584

Comments are closed.