nihujarve

Elektrilevi rajas CoreGrow juhtimisel kolm uut off-grid elektrijaama

Suur osa Eestist on hajaasustatud, kusjuures elektrivõrk on ajalooliselt endiselt üles ehitatud ajast, mil maapiirkondade asustustihedus oli märkimisväärselt suurem. Kuna suurem osa jaotusvõrgust on amortiseerumas, seisab Elektrilevi silmitsi märkimisväärse väljakutsega: kuidas tagada maapiirkondades energiavarustus, kuid samas vältida üleliigseid võrguinvesteeringuid.

Lahenduseks on uue põlvkonna hajaenergeetika tehnoloogiad, mis võimaldavad ehitada kohapealse tootmisvõimekuse ning vähendada seeläbi traditsiooniliste jaotusvõrgu investeeringute mahtusid. Tulemuseks on kvaliteetne varustuskindlus maapiirkonna tarbijatele ja samas ka märkimisväärselt väiksemad investeeringukulud.

Üheks niisuguseks lahenduseks on off-grid ehk juhtmevaba võrguühenduse tehnoloogiad, mille tasuvust ja tehnilist töökindlust Elektrilevi katsetab. CoreGrow partner Mart Moora juhtis Elektrilevi pilootprojekti, mille raames ehitati kolm off-grid pilootjaama ning valmistati ette Elektrilevi äriprotsessid täiemahuliseks off-grid lahenduste pakkumiseks.

Lisainfo:
CoreGrow OÜ – Mart Moora +372 514 9962

Comments are closed.