Eesti Pandipakend

CoreGrow kaasas Eesti Pandipakendile 1,07 miljonit Eurot

CoreGrow juhtimisel kaasas OÜ Eesti Pandipakend enam kui 1,07 miljonit Eurot toetust Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt rahastatavast ettevõtete ressursitõhususe meetmest. Investeeringu tulemusena tekib Eestis võimekus siin tekkinud PET-jäätmeid kohapeal ringlusse võtta selliselt, et neid saab kasutada uute, toiduainetööstusele sobilike pakendite tootmiseks. Selleks toodetakse PET-jäätmetest kõrgekvaliteedilist helvest, mida kohalikud tootjad saavad kasutada oma toodetes.

Comments are closed.