Winnovate_LOGO

CoreGrow meeskond käivitas edukalt rahvusvahelise WINNOVATE projekti

CoreGrow meeskond on edukalt käivitanud WINNOVATE projekti Põhjamaade ja Balti riikide mobiilsusprogrammi raames, mille peamisteks eesmärkideks on luua rohelise sektori oluliste tegutsejate võrgustik Põhjamaade ja Balti regioonis. Projekti eesmärgiks on koostöös teiste projekti partneritega võtta sihikule rahvusvahelised innovatsiooniprogrammid nagu näiteks Horisont 2020, Eureka Eurostars ning teised regionaalsed innovatsiooniprogramid nagu näiteks Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EEA Grants) ning koostööl põhinevad teaduse, arenduse ja innovatsiooni (RD&I) ning koordineerivate ja toetavate tegevuste (CSA) projektidega.

Projekt koosneb kahest etapist:

Etapp 1 (detsember 2014-aprill 2015) on mõeldud peamiste rohelise tehnoloogia valdkonnas tegutsejate kaardistamiseks ning nende oskuste, võimekuse, plaanide ning ootuste määratlemist lähiajal avatavate sobilike innovatsioonifondide (2015-2016) suhtes.

Etapp 2 (mai-september 2015) on mõeldud rohelise tehnoloogia sektori tegutsejate vahel võrgustiku loomiseks ning koostöö vormimiseks RD&I ja CSA projektide raames läbi töötubade ning seminaride korraldamise.

Meie partnerid Mart ja Siim külastasid projekti raames detsembris Helsingit.
2015. aasta alguseks on planeeritud kohtumised projektipartneritega Norras, Taanis ja Soomes.

Leave a Reply