image1

CoreGrow viis läbi Terviseameti järelevalve infosüsteemi eel- ja ärianalüüsi

Aprillist augusti lõpuni viisid CoreGrow spetsialistid Lauri Antalainen, Mart Moora ja Kai Tiitsaar ning Piksel OÜ ekspert Indrek Sander Terviseameti tellimusel läbi ameti järelevalve infosüsteemi eel- ja ärianalüüsi. Analüüsi käigus kaardistati protsessid kuues järelevalve valdkonnas, tuvastati nende protsesside kitsaskohad ning võimalused tööprotsesside optimeerimiseks. Analüüsi tulemusena loodi asjakohase ja kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi rakendava infosüsteemi kirjeldus.

Protsessi käigus intervjueeriti ka Terviseameti partnereid teistest riiklikest järelevalveorganitest ning Terviseameti poolt kogutava info kasutamisega seotud institutsioonide esindajaid. Tegevuse käigus tuvastati mitmeid ühiseid huvisid ja vajadusi täiendavaks infovahetuseks. CoreGrow poolt kirjeldatud süsteemi väljaarendamine ja kasutusele võtmine võimaldab järelevalvetegevusi ellu viia senisest märksa efektiivsemalt ja väiksema kuluga ning loob eeldused tõhusamaks ametkondadevaheliseks koostööks.

Comments are closed.