Äriarendus Analüüsiteenused

CoreGrow eesmärgiks on olla parimaks äriarenduspartneriks ettevõtetele Põhja- ja Ida- Euroopas. Usume, et meie süsteemne ja põhjalik lähenemine tööprotsessidele nii äritegevuse planeerimise kui ka elluviimise vallas võimaldab meie klientidel olla edukas.

 • Finantsplaneerimine
 • Turu-uuring

Finantsplaneerimine

Ettevõtlusega alustades, uusi projekte käivitades ning ka uusi tooteid arendades on äriliste otsuste tegemisel keskseks küsimuseks „kas investeering tasub end ära?“. Sellele küsimusele saab vastata, kui mõelda läbi kõik projektiga seonduvad potentsiaalsed tulud ja kulud – luua projekti finantsplaan. Hea finantsplaan ei ole pelgalt numbrite „joonistamine“, vaid annab tulevasest olulist juhtimisinfot. Näiteks aitab hea finantsplaan vastata sellistele küsimustele nagu:

 • Millistest teguritest sõltub lõplik finantstulemus kõige enam?
 • Millise tulumudeliga on ettevõte potentsiaalselt edukam?
 • Milliseid kulusid juhtides saab ettevõte kõige parema tulemuse?
 • Mis on minimaalsed müügimahud positiivse tulemuse saavutamiseks?
 • Kas plaanitav projekt on tasuv?
 • Kui kiiresti projekt end ära tasub?

Pakutavad teenused:

 • Finantsplaani koostamine
 • Riskianalüüs
 • Tasuvus- ja teostatavusanalüüs
 • Ettevõtte (projekti) väärtuse hindamine

Finantsplaneerimine toimub reeglina 1-2 kuulise ajaperioodi jooksul. Tüüpiliselt koostatakse protsessi käigus finantsmudel, mis peale töö lõppemist võimaldab kliendil ise mudelit uuendada ja pakub seega ka edaspidi ajakohast informatsiooni huvipakkuvates küsimustes.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Lauri Antalainen, juhatuse liige
+372 50 26 333, lauri@coregrow.eu

Turu-uuring

Oma toodetega uuele turule sisenedes on esmasteks küsimusteks sageli „kas, kellele ja kuidas oma tooteid müüa?“:

 • „Kas“ viitab sellele, kas antud turul selliseid tooteid ostetakse ja millises mahus. Sellele vastamiseks saab uurida, kui palju samalaadseid tooteid ostetakse.
 • „Kellele“ viitab sellele, kes antud turul selliseid tooteid ostab. Sellele vastamiseks saab esmalt uurida erinevate sihtgruppide huvi antud toote vastu, kuid ka otsida partnereid, kes antud toote vastu suuremas koguses huvi tunnevad.
 • „Kuidas“ viitab sellele, milliste kanalite kaudu on mõistlik oma tooteid müüa. Sellele vastamiseks saab kaardistada tarneahela turul ning hinnata ja kaardistada konkureerivaid tooted, mis täna juba turul on.

Pakutavad teenused:

 • Turumahtude hindamine
 • Tarbijaküsitlus
 • Partneriotsing
 • Tarneahela kaardistamine
 • Konkurentsiuuring

Turu-uuringu teostamine toimub reeglina 3-6 kuulise ajaperioodi jooksul. Koostöös kliendiga formuleeritakse uuringu eesmärgid ja konkreetne uurimisülesanne ning uuringu koostamise metoodika. Uuringu tulemuste tutvustamiseks koostatakse raport ja vajadusel ka esitlusslaidid, mida klient saab oma edasistes tegemistes kasutada.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Lauri Antalainen, juhatuse liige
+372 50 26 333, lauri@coregrow.eu