Äriarendusteenused

CoreGrow eesmärgiks on olla parimaks äriarenduspartneriks ettevõtetele Põhja- ja Ida- Euroopas. Usume, et meie süsteemne ja põhjalik lähenemine tööprotsessidele nii äritegevuse planeerimise kui ka elluviimise vallas võimaldab meie klientidel olla edukas.

  • Ärijuhtimiseteenus
  • Strateegiline planeerimine
  • Kapitali kaasamine

Ärijuhtimiseteenus

Ettevõtte arengus tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kui on tarvis ellu viia igapäevasest majandustegevusest pisut erinevaid tegevusi: käivitada uus tegevussuund, viia ellu restruktureerimine, ehitada üles tarnijate- ja partnervõrgustik või korrastada ettevõtte tööprotsesse. Selliste äriarendustegevuste elluviimine nõuab reeglina süsteemset ja läbimõeldud lähenemist ning tihti on ettevõtte juhtkonnal hõivatuse tõttu keeruline neid arendusi kvaliteetselt ja järjepidevalt ellu viia.

CoreGrow pakub ärijuhtimise teenust. Meie kliendiks oleva ettevõtte võtmeisikute teadmised oma valdkonnast kombineerituna CG süsteemse lähenemisega äriarenduse elluviimisele tagavad, et arendus saab ellu viidud vähima aja jooksul ning kõrgeima võimaliku kvaliteediga.

Oleme viinud ellu järgmisi edukaid ärijuhtimise töid:

  • Ettevõtte restruktureerimine
  • Uue ärisuuna käivitamine
  • Ettevõtte müügiprotsessi korrastamine

Ärijuhtimise teenuse elluviimine toimub reeglina 3-6 kuulise ajaperioodi jooksul ning on üheselt ja mõõdetavalt püstitatud eesmärkidega hindamaks nende saavutamist pärast töö lõppu. Loe ka juhtumiuuring 1.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Lauri Antalainen, juhatuse liige
+372 50 26 333, e-mail:lauri@coregrow.eu

Strateegiline planeerimine

Ettevõtte edukuse alustalaks on õige strateegia. CoreGrow spetsialistid aitavad Sind strateegia koostamisel ja valideerimisel. Muuhulgas pakume järgmisi teenuseid:

Strateegiline ärianalüüs–  Analüüsime ja valideerime vajalikud finantsilised, ärilised, operatsionaalsed ning strateegilised eeldused Teie praeguses äristrateegias.

Äristrateegia määratlemine – Äristrateegia on sõjaplaan helgema tuleviku heaks. Esmalt defineerime lõpptulemuse, mille poole püüelda, ning seejärel loome moodused, kuidas nendeni jõuda. Lisaks eelnevale määratleme võtmetegurid, mis viivad eduka tulemuseni.

Äriplaani arendamine– Põhinedes üleüldisele strateegiale, kavandame Teie ettevõttele tegevusplaani, jõudmaks sinna, kuhu soovite jõuda.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Lauri Antalainen, juhatuse liige
+372 50 26 333, e-mail:lauri@coregrow.eu

Kapitali kaasamine

CoreGrow spetsialistidel on pikaajaline kogemus kapitali kaasamisel. Oleme aidanud oma klientideni vahendada enam kui 150 miljonit eurot avalike toetuste, investorite ja pankade raha.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • Avalike fondide rahataotlused – oleme põhjalikult kursis nii Euroopa Liidu kui ka erinevate kohalike  toetusfondidega.
  • Investorite kaasamine – investorite kaasamise puhul oleme abiks protsessi algusest lõpuni – alates tehingu ettevalmistamisest ja struktureerimist kuni investori leidmiseni.
  • Ettevõtete müük ja ülevõtmine – nõustame kliente nii ettevõtete müügil kui ka M&A-tehingute kaudu laienemisel.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Lauri Antalainen, juhatuse liige
+372 50 26 333, e-mail:lauri@coregrow.eu