Äriarendus Innovatsiooniteenused

Tõsimeelne innovatsioon eeldab ettevõttelt väga head kliendi ja turu tundmist, mõõdukat kiirustamist, loomingulist mõtlemist ning pandlikku, distsiplineeritud ja eesmärgipärast tegutsemist. Kõlab hästi, kuid reaalsuses on niisuguseid põhimõtteid keeruline igapäevase äritegevuse kõrvalt järjepidevalt järgida. CoreGrow innovatsioonijuhtimise teenused võimaldavad jätkata põhitegevusega, luues samas eeldused ka võimalikult kiiresti uuele tasemele jõudmiseks. Panustame endapoolsete kogemuste ja oskusteabega, kaasame vajalikud partnerid  ning leiame finantsvahendeid, et innovaatilised ideed edukalt ellu viia.

  • Kliendivajaduste tuvastamine
  • Toote- ja teenusekontseptsioonide väljaarendamine
  • Rahvusvaheliste innovatsioonitoetuste kaasamine
  • Teadus- ja arendustegevuse turustamine

Kliendivajaduste tuvastamine

Kaardistame ettevõtte sihtkliendid ja sõnastame nende kesksete vajadustega seonduvad eeldused. Seejärel valideerime eeldused läbi turu-analüüsi. Töötame tsüklites- meie eesmärk on jõuda minimaalse ajaga võimalikult põhjalike järeldusteni. Väldime pikale venivaid kirjatükke ja asendustegevustena mõjuvaid tegevusi. Eesmärgiks on võimalikult operatiivselt defineerida sihtkliendi vajadused ning vastavat nägemust edasise arendustegevuse käigus pidevalt korrigeerida. CoreGrow klient saab teenuse tulemusena veendumuse, et keskendub turule olulise probleemi lahendamisele. NB! Vaata ka turu-analüüs.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Mart Moora, juhatuse liige
+372 51 49 962, mart@coregrow.eu

Toote- ja teenusekontseptsioonide väljaarendamine

Teades täpset kliendi vajadust, on võimalik välja arendada ka sobivaimat lahendust. Aitame luua nii toote- kui ka teenusekontseptsioone, sh disainida ärimudeleid ja defineerida strateegilisi eesmärke uudsete lahenduste edukaks turule viimiseks.

Rahvusvaheliste innovatsioonitoetuste kaasamine

Omame pikaajalist kogemust Horizon 2020, Eureka Eurostars, Norway Grants jt finantsmehhanismide kaudu rahastuse hankimiseks. CoreGrow meeskond on kokku koostanud edukaid rahastustaotlusi enam kui 150 mln euro ulatuses, millest ca 100 mln eurot on otseselt olnud seotud innovaatiliste toodete, teenuste ja/või tehnoloogiate väljaarendamisega. Omame rahvusvahelist koostöövõrgustikku, kellega koostöös suudame leida konsortsiumitesse vajalikud partnerid, teostada projekti kirjutamise ning vajadusel ka hilisema projektijuhtimise. NB! Vt ka Winnovate juhtumiuuring 

Teadus- ja arendustegevuse turustamine

Arenduses olevate innovaatiliste lahenduste suurimaks komistuskiviks saab tihti kommertsialiseerimine: olgugi et uus toode / teenus võib olla sisu poolest välja töötatud, tuleb edukaks turustamiseks endiselt ületad arvukalt tõkkeid. CoreGrow teadus- ja arendustegevuse turustamise teenused loovad toimiva tee turule. Nii nagu teistegi teenuste puhul, käib ka siin CoreGrow töö tsüklites: defineeritakse ajaraam, vahe-eesmärgid ja oodatavad tulemused. Kokku lepitud aja möödudes hinnatakse olukorda ning korrigeeritakse sellest lähtuvalt ka järgmise tsükli eesmärke. Tulemuseks on minimaalne aja- ja kapitali kulu turustamisvalmis lahenduse väljaarendamise ning tasuvuspunktini jõudmise vahel.

Täiendava info jaoks palun kontakteeru:
Mart Moora, juhatuse liige
+372 51 49 962, mart@coregrow.eu